Het Micro Mobility Center is het eerste Europese centrum voor informatie, opleiding, expertise en de levering van hulpmiddelen en accessoires in verband met micromobiliteit. Het doel is duidelijk:

Stimuleren, ondersteunen en communiceren over het gebruik van een nieuwe generatie van gemotoriseerde voertuigen (Personal Light Electric Vehicles). Monowheels, elektrische scooters, mini-scooters en segways zijn vandaag al aanwezig in onze steden en zullen zich ongetwijfeld verder ontwikkelen.

Bovendien zal micromobiliteit ongetwijfeld bijdragen tot de oplossing van een groot aantal moderne stedelijke en voorstedelijke problemen. De opkomst van elektrische en niet-elektrische micro-mobiliteit biedt goede vooruitzichten voor het verbeteren van de stedelijke luchtkwaliteit, het verbeteren van de doorstroming en multimodaliteit, het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het socialiseren in openbare ruimten, het bevorderen van toerisme en nieuwe sportieve en culturele activiteiten.

Bovendien roept de opkomst van deze nieuwe vervoerswijzen ook nieuwe vragen en uitdagingen op.

Bewustwording van de compatibiliteit tussen de verschillende vervoerswijzen, specifieke verkeersveiligheidseducatie, preventie van elektronisch afval en veroudering, ontwikkeling van stedelijke infrastructuur en wegen zijn allemaal projecten die nu moeten worden uitgevoerd.

Voor al deze nieuwe thema’s en opportuniteiten is het Micro Mobility Center een uitstekende gesprekspartner en aanspreekpunt voor particulieren, overheden en bedrijven in Brussel, België en Europa.